Zaznacz stronę

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marta Dziekońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziekońska Gabinet psychologiczny z zakładem głównym pod adresem: Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 marca 2022 roku, NIP: 8551583177, REGON: 321385046.
 2. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, zapewniam egzekwowalność wszystkich Twoich praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, a moi współpracownicy oraz podwykonawcy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

II. Kategorie danych osobowych, które przetwarzam

1. Na mojej Stronie internetowej przetwarzam następujące dane osobowe:

a. Imię i Nazwisko – są one niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości; te dane są niezbędne w celu umówienia Konsultacji psychologicznej online lub dołączenia do prowadzonych przeze mnie Grup wsparcia oraz abym miała możliwość kontaktu z Tobą; jeżeli dodatkowo zostałeś subskrybentem mojego Newslettera – podanie imienia umożliwia mi również personalizowanie wysyłanych do Ciebie wiadomości;

b. Adres poczty elektronicznej e-mail – służy mi głównie do celów kontaktowych; jest on przechowywany w mojej bazie i za jego pośrednictwem wysyłam do Ciebie potwierdzenie Rezerwacji Konsultacji indywidualnej online czy zakwalifikowania Cię do danej Grupy wsparcia, a także potwierdzenie otrzymania płatności oraz kontaktuję się z Tobą w razie zaistnienia takiej potrzeby; po dołączeniu do grona subskrybentów mojego Newslettera, będę wysyłać Ci również drogą elektroniczną Listy z Końca Świata, a więc zamówione przez Ciebie informacje dotyczące zdrowia psychicznego, a także inne informacje (w tym handlowe) związane z moją działalnością;

c. Lokalizacja – informacja ta jest pobierana wyłącznie w celu tworzenia anonimowych statystyk dla potrzeb mojej Strony internetowej lub w celu określania grupy docelowej odbiorców (targetowaniu) w ramach reklam Lookalike Audience na Facebooku,

d. Adres IP – są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przeze mnie w celach technicznych. Niemniej, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),

e. Pliki Cookies – na mojej Stronie internetowej, wykorzystuję technologię Cookies w celu dostosowania ich funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat popularnych ciasteczek możesz znaleźć w Polityce plików Cookies.

2. Dodatkowo, w ramach prowadzonej przeze mnie działalności – co dotyczy uczestnictwa w Konsultacjach psychologicznych online oraz przynależności do prowadzonych przeze mnie Grup wsparcia – będę również przetwarzać następujące dane osobowe (przetwarzanie tych danych nie odbywa się bezpośrednio przez moją Stronę internetową, a z wykorzystaniem Karty informacyjnej przygotowanej w formie formularza elektronicznego udostępnianego online):

a. Adres zamieszkania – służy on wyłącznie do celów kontaktowych;

b. Nazwa i dane firmy (chodzi głównie o dane obejmujące pełną nazwę Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON) – dane te będą przetwarzane głównie w celach kontaktowych, w celu wystawienia faktury VAT oraz będą służyć usprawnieniu wzajemnych rozliczeń;

c. Numer NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieram od Przedsiębiorców oraz od osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP;

d. Dane do faktury imiennej jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i chcesz otrzymać fakturę imienną, niezbędne będzie podanie danych obejmujących Twoje imię, nazwisko oraz adres (opcjonalnie na takim dokumencie możliwe jest również zamieszczenie numeru PESEL – o ile wyrazisz taką chęć); pamiętaj, że żądanie otrzymania faktury imiennej powinieneś zgłosić w odpowiednim terminie – w przeciwnym razie nie będę miała obowiązku wystawienia wspomnianego dokumentu,

e. Dane dotyczące zdrowia – a więc, zgodnie z art. 4 pkt 15 RODO – dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia; w przypadku danych dotyczących zdrowia przetwarzam następujące dane osobowe:

I. Historia wcześniejszego leczenia i postawione rozpoznania (choroby przewlekłe, diagnoza psychiatryczna),
II. Lekarz prowadzący leczenie,
III. Przyjmowane leki (wraz z dawkowaniem),

– informacje te są mi niezbędne w celu utworzenia Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego oraz wstępnej oceny stanu Twojego zdrowia psychicznego i pobieram je przed rozpoczęciem Konsultacji psychologicznej lub przed Twoim dołączeniem do jednej z Grup wsparcia; jednocześnie dane te umożliwiają mi rzetelne przygotowanie się do Naszego spotkania;

f. Dane osoby wskazanej do kontaktu w sytuacji zagrożenia Twojego życia (imię i nazwisko oraz numer telefonu) – jeżeli wskażesz dane takiej osoby, to w sytuacji zagrożenia Twojego życia upoważniasz mnie do kontaktu z wskazaną przez Ciebie osobą; danych tych nie wykorzystuję w innych sytuacjach, ani w innych celach, a ich podanie jest Twoją dobrowolną decyzją.

III. Podanie przez Ciebie danych osobowych

1. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w następujących przypadkach:

a. w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl, kiedy:

   • dokonujesz Rezerwacji Konsultacji psychologicznych online z wykorzystaniem odpowiednich wtyczek lub zgłaszasz chęć dołączenia do prowadzonych przeze mnie Grup wsparcia, a następnie wypełniasz przekazaną Ci Kartę informacyjną (w formie formularza elektronicznego dostępnego online), niezbędną do utworzenia Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego),
   • wypełniasz inne Formularze udostępnione na mojej Stronie internetowej,
   • bierzesz udział w organizowanych przeze mnie wydarzeniach, takich jak Wędrujący Krąg Kobiet online, grupowe Warsztaty rozwojowe dla kobiet, liczne kampanie edukacyjne organizowane najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),

b. w celu realizowania usługi (subskrypcji) Newslettera;

2. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych za pośrednictwem mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl. Jeżeli chcesz z niej korzystać, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.

IV. Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Źródłem przetwarzanych przeze mnie danych osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą:

a. Użytkownicy mojej Strony internetowej,

b. Osoby, które uczestniczą w Konsultacjach psychologicznych online lub prowadzonych przeze mnie Grupach wsparcia,

c. Subskrybenci mojego Newslettera,

d. Osoby wysyłające zapytanie za pomocą Formularza kontaktowego,

e. Uczestnicy organizowanych przeze mnie wydarzeń (najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),

f. Użytkownicy serwisu Facebook oraz Instagram, którzy:

   • polubili Fanpage’a na Facebooku @martadziekonskapsych lub Konto na Instagramie @martadziekonska,
   • udostępnili zamieszczony przeze mnie post,
   • komentują i reagują na zamieszczone przeze mnie posty i inne materiały,

g. osoby, które wysyłają do mnie wiadomość na Messengerze lub wiadomość prywatną
(DM) na Instagramie,

h. osoby, które wysyłają do mnie wiadomość na mój adres poczty elektronicznej e-mail anna.dziekonska@gmail.com.

2. Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzam Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) przede wszystkim w celu świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem mojej Strony internetowej, a więc przede wszystkim w celu:

a. dokonywania rezerwacji konkretnych usług i terminów ich świadczenia z wykorzystaniem zewnętrznego Systemu rezerwacji udostępnianego przez serwis internetowy TwójPsycholog lub przez serwis internetowy ZnanyLekarz, a następnie – wypełnienia Karty informacyjnej,

b. przeglądania mojego Bloga i zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów,

c. organizacji wydarzeń z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook,

d. zarządzanie i obsługa Fanpage’a na Facebooku @martadziekonskapsych lub konta na Instagramie @martadziekonska,

e. subskrypcji Newslettera,co obejmuje przede wszystkim:

  • obsługę Newslettera, tj. wysyłkę zamówionych przez Ciebie wiadomości drogą poczty elektronicznej e-mail,
  • dokonywanie analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami e-mail,
  • przeprowadzania możliwej segmentacji bazy subskrybentów co oznacza, że na podstawie czynności podejmowanych w ramach segmentacji bazy możesz trafić do różnych grup odbiorców wysyłanych do Ciebie Listów z Końca Świata; segmenty te mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych do Ciebie w ramach Newslettera; pamiętaj, że zawsze możesz się do mnie zwrócić o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup odbiorców, a jeżeli będziesz miał jakiekolwiek zastrzeżenia w tej kwestii – o oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności,

f. wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

3. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od danej czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia jest niezbędność ich przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) lub niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w sytuacji gdy a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

5. Zgodnie z zasadą minimalizacji dbam o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.

V. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

1. Twoje dane osobowe przetwarzam przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie IV.

2. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą świadczę na Twoją rzecz ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).

3. W celu uzyskania kopii danych – skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail czesc@martadziekonska.pl.

VI. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

1. Wśród moich prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na:

a. zarządzanie moją Stroną internetową dostępną pod adresem www.martadziekonska.pl,

b. zarządzanie stronami lub grupami na zewnętrznych platformach mediów społecznościowych (np. Fanpage na Facebooku @martadziekonskapsych czy konto na Instagramie @martadziekonska) oraz w innych aplikacjach (np. w aplikacji Discord, co dotyczy Grup wsparcia),

c. marketing bezpośredni moich usług związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością oraz funkcjonowaniem mojej Strony internetowej,

d. archiwizację prowadzonej przez Nas korespondencji (zarówno w ramach mojej Strony internetowej, jak i w ramach wiadomości mailowych), na potrzeby zabezpieczenia informacji oraz ewentualnych dowodów, które mogą służyć wykazywaniu faktów na wypadek obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony,

e. analizowanie danych statystycznych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z mojej Strony internetowej lub mediów społecznościowych za pomocą plików cookies (po wyrażeniu uprzedniej zgody na wykorzystywanie i zapisywanie konkretnych rodzajów ciasteczek).

VII. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.

1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane na rzecz mojej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Moi podwykonawcy, z których usług korzystam to przede wszystkim:

a. hostingodawca – powierzam mu dane w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,

b. biuro rachunkowe – w celu prowadzenia rozliczeń księgowych,

c. Google LLC – w celu korzystania z usług Google,

d. dostawca usługi Newslettera – w celu korzystania z oprogramowania, w którym przetwarzane są Twoje dane – o ile oczywiście dołączysz do grona subskrybentów mojego Newslettera,

e. osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym mojej Strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,

f. inni moi podwykonawcy, którzy:

 • świadczą inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania mojej Strony internetowej,
 • mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

2. W sytuacji, w której powierzam innym podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe zawieram z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie mogłabym prowadzić swojej działalności.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a ja – jako Administrator Danych Osobowych – będę stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook, Google, Instagram czy Zoom przetwarzają Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecam zajrzeć do polityki prywatności wskazanych wyżej podmiotów. Dostawcy Ci, zgodzili się jednak na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO, a ponadto ich europejskie siedziby oraz serwery są zlokalizowane na terenie EOG w związku z czym zapewniają oni adekwatny poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie i nie przekazują danych użytkowników europejskich m.in. do Stanów Zjednoczonych.

IX. Twoje prawa

1. RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a. prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych

 • jako Administrator Danych Osobowych jestem zobowiązana do tego, aby przekazać Ci określone w RODO informacje,
 • informacje te dotyczą między innymi: mojej tożsamości i danych kontaktowych, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców (o ile istnieją), zamiaru możliwego przekazywania Twoich danych do Państwa trzeciego, okresu, przez który będę przechowywać Twoje dane, prawa do wycofania zgody (kiedy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, praw jakie przysługują Tobie w stosunku do Twoich danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), informacji dotyczących tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz tego, czy jesteś zobowiązany do ich podania (wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji ich niepodania), możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej, należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli Twoich danych nie pozyskałabym bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 • jako Administrator Danych Osobowych mogę zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b. prawo dostępu do swoich danych osobowych

 • jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przeze mnie przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,

c. prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych

 • w każdym czasie możesz żądać, abym dokonała sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także, abym dokonała uzupełnienia danych niekompletnych,

d. prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 • masz prawo żądać, abym skasowała dane Ciebie dotyczące, które posiadam jako Administrator Danych Osobowych,
 • możesz również wystąpić do mnie o to, abym poinformowała innych administratorów danych osobowych, którym przekazałam Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich wykasowania,
 • kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych? Przede wszystkim wtedy, gdy:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane (tj. kiedy cel przetwarzania Twoich danych osobowych został osiągnięty),
  • cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co dotyczy sytuacji, kiedy zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych, np. zgoda na subskrypcję Newslettera),
  • Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem (tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy legalizującej przetwarzanie, przy czym w takiej sytuacji musisz dysponować podstawą prawną swojego żądania),
  • konieczność usunięcia przetwarzanych przeze mnie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 • pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • do wywiązania się przeze mnie – jako Administratora Danych Osobowych – z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
  • ze względu na interesy zdrowia publicznego,
  • do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

e. prawo ograniczenia przetwarzania

 • zawsze możesz się do mnie zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (polega to na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy, mogłabym jedynie przechowywać Twoje dane) w takich przypadkach kiedy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • uważasz, że Twoje dane są przeze mnie przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na usunięcie swoich danych,
 • ja już Twoich danych nie potrzebuję, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

f. prawo przenoszenia danych

 • możesz uzyskać ode mnie dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 • możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z mojej strony jedynie wówczas, gdy:
 • podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,
 • lub przetwarzanie tych danych odbywało się w sposób zautomatyzowany,

g. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych

 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych, które dotychczas przetwarzałam w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie (jako Administratora Danych Osobowych), to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 • pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie będę mogła już przetwarzać takich danych chyba, że wykażę istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.

h. prawo nie podlegania profilowaniu

 • podczas korzystania z mojej Strony internetowej nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 • jeżeli pojawią się sytuację, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformuję,

i. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszam uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 1. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij do mnie wiadomość na adres e-mail: marta.anna.dziekonska@gmail.com.

X. Profilowanie

1. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

2. Co do zasady, Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak korzystam z plików Cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na mojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl, m.in. w celu umożliwienia ulepszenia struktury i zawartości jej stron internetowych, a więc głównie w celu podejmowania działań optymalizacyjnych,

3. Pliki Cookies oraz inne narzędzia, mogą więc sprawić, że będę podejmować względem Ciebie określone działania, w zależności od informacji, jakie uda mi się o Tobie zgromadzić dzięki korzystaniu z mechanizmów śledzących, jednakże działania te w żaden sposób nie różnicują Twojej sytuacji jako użytkownika strony czy osoby, która korzysta z mojego wsparcia psychologicznego i tym samym – nie wpływają na warunki zawieranej w ramach mojej Strony internetowej Umowy.

4. W ramach narzędzi z których korzystam, nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację, jako Użytkownika mojej Strony internetowej. Informacje, o których mowa w tym punkcie to, w szczególności informacje o:

a. systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

b. przeglądanych podstronach mojej Strony internetowej oraz przeglądanych usługach dostępnych w mojej ofercie,

c. czasie spędzonym na danej podstronie, przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami, czy źródłach, z którego przechodzisz na moją Stronę internetową,

d. przedziale wieku, w którym się znajdujesz, a także Twojej płci, Twojej przybliżonej lokalizacji (ograniczona do miejscowości), czy Twoich zainteresowaniach określonych na podstawie podejmowanej przez Ciebie aktywności w sieci.

5. Informacji, o których mowa w punkcie powyżej nie zestawiam z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w moich bazach.

6. Powyższe oznacza więc, że nie będę podejmować wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

XI. Udostępnianie danych osobowych

1. Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

XII. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania moją Stroną internetową dostępną pod adresem www.martadziekonska.pl, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na moją Stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

XIII. Uwagi końcowe

 1. Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś złożyć wniosek czy skargę dotyczące przetwarzania danych osobowych przeze mnie (jako Administratora Danych Osobowych), to wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: czesc@martadziekonska.pl lub skontaktuj się ze mną drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na mój adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście.
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
  a. dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
  b. zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  c. swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest przeze mnie odpowiednio dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).
 4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie mojej Strony internetowej, Regulaminie Newslettera lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 5. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.