Zaznacz stronę

Zasady udzielania pomocy psychologicznej online z psycholożką Martą Dziekońską.

Zasady ogólne

1. Umawiając się na pierwszą konsultację z psycholożką klient/klientka/osoba kliencka deklaruje, że zapoznała się i akceptuje poniższe zasady.

2. Zgodnie z kodeksem etycznym psychologa, psycholog zobowiązuje się do dochowania tajemnicy zawodowej. Odstąpienie od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadkach:
a. Zagrożenia życia i zdrowia osób biorących udział w spotkaniach pomocy psychologicznej, jak i osób trzecich.
b. Zwolnienia psychologa z dochowania tajemnicy zawodowej przez sąd lub w porozumieniu z prokuraturą w ściśle określonych sytuacjach takich jak np. przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego popełnione przez klienta/klientkę/osobę kliencką lub wobec niego/jej.
3. Dochowanie tajemnicy nie dotyczy klienta/klientki/osoby klienckiej.
4. W sytuacji zagrożenia życia klient/klientka/osoba kliencka upoważnia psycholożkę do kontaktu z wskazaną wcześniej osobą.
5. Psycholog ma obowiązek udzielać pomocy psychologicznej w sposób etyczny i stosować metody sprawdzone naukowo pod kątem skuteczności. By utrzymać wysoki standard usługi psycholożka min. dwa razy w miesiącu korzysta również z indywidualnej sesji superwizji oraz sesji interwizji grupowych.
6. Jeżeli klient/klientka/osoba kliencka równolegle stosuje farmakoterapią, warunkiem koniecznym udzielania pomoc psychologicznej jest poinformowanie psychologa o przyjmowanych lekach.
7. Farmakoterapia klienta/klientki/osoby klienckiej powinna być prowadzona włącznie pod nadzorem lekarza, a o zmianach dotyczących jej stosowania należy poinformować psycholożkę.
8. Ewentualne nagrywanie sesji odbywa się tylko za wiedzą i zgodą klienta/klientki/osoby klienckiej oraz psychologa. Nagrania wykorzystywane są wyłącznie do celów superwizyjnych.
9. Pomiędzy sesjami kontakt z psycholożką możliwy jest za pośrednictwem poczty email. Czas odpowiedzi nie powinien przekroczyć 24h.
10. Psycholog przebywa na długim urlopie (min.25 dni) zwykle na przełomie czerwca i lipca i/lub grudnia i stycznia. Zobowiązuje się poinformować o nadchodzącym urlopie przynajmniej miesiąc wcześniej.
Zasady konsultacji wstępnych i rozpoczęcia stałej współpracy
1. Rozpoczęcie stałej współpracy jest możliwe po odbyciu 3 wstępnych konsultacji z psycholożką, konsultacji psychiatrycznej i obopólnej decyzji psycholożki i klienta/klientki/osoby klienckiej co do gotowości rozpoczęcia stałej współpracy.
2.  Konsultacje wstępne mają umożliwić zapoznanie się psychologa i klienta/klientki/osoby klienckiej, ocenie jego/jej stanu psychicznego i zaproponowanie adekwatnej pomocy lub wskazanie gdzie taką pomoc można otrzymać.
3. Jedno spotkanie konsultacji wstępnej trwa od 50 do 90 minut i ma cenę 180 zł.
4. Płatność za pośrednictwem szybkich płatności odbywa się w momencie rezerwacji terminu za każde spotkanie z góry. Płatność musi zostać zaksięgowana min. 24 godziny przed wyznaczonym terminem konsultacji. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko klienta/klientki/osoby klienckiej oraz termin umówionego spotkania.
5. W przypadku nie zaksięgowania płatności w terminie konsultacja nie odbędzie się.
6. Jeśli zajdzie taka potrzeba możliwe jest odbycie dodatkowych wstępnych konsultacji.
7. Jeśli klient/klientka/osoba kliencka po 3 spotkaniach wstępnych wraz z psycholożką zdecydują się na rozpoczęcie stałej współpracy osoba kliencka rozumie, że rozpoczyna proces, który może potrwać kilka miesięcy, i którego skutki będą zależne od jego/jej zaangażowania – nie tylko podczas sesji, ale również w czasie pomiędzy spotkaniami np. w wykonywanie „zadań życiowych”.
Zasady odbywania spotkań w ramach stałej współpracy
1. Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu stałej współpracy spotkania odbywają się w stałym terminie – tego samego dnia, o tej samej godzinie w odstępie jednego tygodnia. Po ustaleniu tego terminu zmiana terminu spotkań jest możliwa tylko w ramach dostępności w grafiku.
2. Każde spotkanie współpracy stałej trwa 50 minut i ma stałą określoną cenę 180 zł.
3. Płatność przelewem na konto odbywa się na podstawie faktury za cały miesiąc z góry. W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko klienta/klientki/osoby klienckiej oraz numer opłacanej faktury.
4. W przypadku odwołania wizyty należy poinformować o tym psycholożkę najpóźniej 24h wcześniej za pośrednictwem poczty email. W takim przypadku płatność za wizytę, która się nie odbyła przechodzi na kolejne spotkanie.
5. Jeżeli klient/klientka/osoba kliencka nie pojawia się na spotkaniu lub odwołuje je w czasie krótszym niż 24h przed spotkaniem zobowiązuje się zapłacić pełną sumę za tę wizytę. Jeśli nie pojawianie się na wizycie bez zachowania okresu 24h na poinformowanie o nieobecności powtarza się nagminnie, psycholożka zastrzega sobie możliwość zakończenia współpracy.
7. Jeżeli psycholożka odwoła sesję później niż na 24h przed zaplanowanym spotkaniem, na kolejnym spotkaniu nie pobiera opłaty.
8. W zależności od przebiegu i warunków pomocy psychologicznej psycholożka i klient/klientka/osoba kliencka mogą za obustronna zgodą ustalić dodatkowe punkty kontraktu.
Jak przygotować się do spotkania?
1. Spotkania odbywają się za pośrednictwem Google Meet. Po dokonaniu płatności za wizytę na podany przez klienta/klientki/osobę kliencką email wysłane zostanie zaproszenie do pokoju w usłudze Meet. Do skorzystania z tej formy spotkani nie trzeba instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy przeglądarka internetowa.
2. Jeśli to możliwe proszę połączyć się z laptopa, zamiast z telefonu (proszę wyłączyć wszystkie aplikacje na laptopie np. massenger, slack, fb, whatsapp etc.) i zadbać o to, aby to był czas, podczas którego nikt nie będzie nam przeszkadzał.
3. Proszę zadbać o swoją przestrzeń i prywatność. Można zamknąć drzwi od pomieszczenia, przygotować słuchawki. Proszę zadbać też o dobre oświetlenie, tak aby twarz była widoczna
4. Proszę przygotować wszystko odpowiednio wcześniej, tak aby bez dodatkowego stresu usiąść przed laptopem, na kilka minut przed rozpoczęciem spotkania.