Zaznacz stronę

Regulamin newslettera

Cześć, tu Marta!

Ten dokument, to Regulamin mojego Newslettera, czyli Listów z Końca Świata i powstał z myślą o Tobie. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania mojej Strony internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz dołączyć do Newslettera i stać się częścią mojej społeczności, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje. Wszystko w trosce o Twoje interesy i ochronę Twoich praw. To co, zapraszam do lektury!

 

A w razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: czesc@martadziekonska.pl.

§ 1. WPROWADZENIE

Na mojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl możesz zapisać się do Newslettera co oznacza, że będziesz otrzymywać ode mnie Listy z Końca Świata. Newsletter jest prowadzony przez Martę Dziekońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziekońska Gabinet psychologiczny z zakładem głównym pod adresem: ul. Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 marca 2022 roku, NIP: 8551583177, REGON: 321385046.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umów i usług, które jako Usługodawca świadczę na Twoją rzecz w obrębie Newslettra, a więc przede wszystkim przesyłania i udostępniania Treści cyfrowych w ramach Listów z Końca Świata. Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie Newslettera.

Definicje:

 1. Usługodawca (to właśnie ja, Marta) – właścicielka domeny zarządzająca Stroną internetową, która jest dostępna pod adresem www.martadziekonska.pl oraz autorka Listów z Końca Świata, które będziesz ode mnie otrzymywać drogą elektroniczną po zapisie do Newslettera;
 2. Użytkownik, Subskrybent (czyli Ty) – użytkownik w rozumieniu Regulaminu mojej Strony internetowej;
 3. Treści cyfrowe – treści, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a więc dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, czyli treści przekazywane na tzw. nośniku niematerialnym, wirtualnym;
 4. Formularz zapisu – formularz internetowy udostępniany na mojej Stronie internetowej za pomocą którego możesz zapisać się do prowadzonego przeze mnie Newslettera;
 5. Regulamin Newslettera – niniejszy regulamin newslettera, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. Newsletter (Listy z Końca Świata) – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną w sposób ciągły, przez czas nieoznaczony, w zamian za podanie danych osobowych, bez ponoszenia przez Ciebie żadnych dodatkowych opłat (Newsletter zawiera Treści cyfrowe) na podstawie Umowy o dostarczanie Newslettera; szczegółowy zakres treści otrzymywanych w ramach Listów z Końca Świata określa poniższa sekcja Treści otrzymywane w ramach Newslettera;
 7. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, polegająca na dostarczeniu Ci określonych Treści cyfrowych, w zamian za podanie swoich danych osobowych, która to usługa nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat z zastrzeżeniem postanowień 2. pkt 2.

Treści otrzymywane w ramach Newslettera

 1. Jestem psycholożką i pracuję w nurcie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Specjalizuję się w pracy ze stresem, niepewnością i zmianami. W mojej pracy stosuję podejście oparte o współczucie (CFT), korzystam z Dialogu Motywującego i osiągnięć Adventure Therapy. Wszystkie metody z jakich korzystam są potwierdzone naukowo. Newsletter, czyli Listy z Końca Świata, to cała moja wiedza z zakresu zdrowia psychicznego okraszona podróżniczo-życiowymi inspiracjami i mnóstwem psychologicznych rozkmin.
 2. Listy z Końca Świata mogą dotyczyć także najważniejszych informacji związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością. Oznacza to, że w ramach Newslettera mogę przesyłać Ci również informacje o:
 3. świadczonych przeze mnie usługach,
 4. realizowanych przeze mnie projektach,
 5. nowych funkcjonalnościach mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl,
 6. organizowanych przeze mnie wydarzeniach, takich jak Wędrujący Krąg Kobiet online, grupowe Warsztaty rozwojowe dla kobiet, wyjazdy Adventure & Wilderness Therapy,
 7. informacji o prowadzonych kampaniach edukacyjnych (organizowanych najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),
 8. a także innych informacji o charakterze handlowym, promocyjnym czy edukacyjnym dotyczących mojej działalności i zdrowia psychicznego.

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że swoje usługi świadczę online na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Newslettera otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej zapis do mojego Newslettera.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY ZAMAWIANIA I DOSTARCZANIA NEWSLETTERA

 1. Za pośrednictwem mojej Strony internetowej, udostępniam Ci możliwość zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera. W ramach tej Umowy dostarczam Ci Treści cyfrowe w postaci Newslettera, zgodnie z ich opisem, za które to Treści cyfrowe nie wnosisz żadnych dodatkowych opłat pieniężnych, ale dostarczasz mi swoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej e-mail i wyrażasz dobrowolną, wyraźną i uprzednią zgodę na przesyłanie Ci Newslettera.
 2. Umowa, o której mowa w pkt. 1 powyżej, może za sobą pociągać opłaty pieniężne tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie chcesz wyrazić zgody na przesyłanie Newslettera, ale chcesz otrzymać Treści cyfrowe, które kiedyś udostępniłam w ramach Newslettera. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym możesz dokonać zakupu danych Treści cyfrowych, płacąc za nie określoną przeze mnie cenę. Zakup dokonywany w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu ze mną – w tym celu napisz do mnie wiadomość na adres e-mail: czesc@martadziekonska.pl.
 3. Zawierając Umowę w sposób, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, musisz:
 4. wypełnić Formularz zapisu,
 5. przesłać go klikając w odpowiedni przycisk, udostępniony obok wspomnianego Formularza zapisu,
 6. a następnie – w otrzymanej ode mnie wiadomości powitalnej – potwierdzić zapis na listę subskrybentów mojego Newslettera poprzez kliknięcie w przesłany link potwierdzający

– czynności te podejmowane są w ramach mechanizmu double opt-in, pozwalającej na podwójną weryfikację wprowadzonych w Formularzu zapisu adresów e-mail; dzięki temu oboje mamy pewność, że Twój adres e-mail nie znalazł się na mojej liście mailingowej w sposób przypadkowy.

 1. Umowa o dostarczanie Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem zapisu do Newslettera (a więc po kliknięciu w link potwierdzający przesłany Ci w wiadomości powitalnej).
 2. W Formularzu zapisu konieczne jest podanie danych osobowych (w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej e-mail) w zakresie niezbędnym do zapisania się na listę subskrybentów Listów z Końca Świata oraz dostarczania określonych Treści cyfrowych. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a dokonanie zapisu do Newslettera nie jest możliwe w sposób anonimowy.
 3. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem udostępnionego Formularza zapisu, w szczególności treści naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje.
 4. Treści cyfrowe, które dostarczam na wskazany przez Ciebie w Formularzu zapisu adres poczty elektronicznej e-mail otrzymujesz:
 5. w formie zapisków, znajdujących się bezpośrednio w treści wiadomości e-mail,
 6. w formie pliku .PDF stanowiącego załącznik do wysłanej wiadomości e-mail lub
 7. w formie linku umożliwiającego pobranie określonych materiałów lub uzyskanie do nich dostępu.
 8. Po zapisaniu się do Newslettera, będę do Ciebie wysyłać zamówione wiadomości drogą poczty elektronicznej e-mail, na wskazany w Formularzu zapisu adres-email, w trybie ciągłym, przez czas nieoznaczony. Wiadomości będą wysyłane nieregularnie, najczęściej 1-2 razy w miesiącu.
 9. Celem uniknięcia wątpliwości – nie zapewniam aktualizacji Treści udostępnianych w ramach Newslettera z uwagi na to, że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Newslettera z zawartą Umową o dostarczanie Newslettera.
 10. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Listów z Końca Świata (niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w 4. ust. 1. niniejszego Regulaminu). W tym celu kliknij w link anulujący subskrypcję, który jest udostępniany w treści każdej wiadomości, jaką do Ciebie przesyłam w ramach Newslettera (mechanizm opt-out).
 11. Jako Usługodawca mam prawo wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Newslettera, jeżeli nie będziesz wykazywać żadnej aktywności związanej z Newsletterem, tzn. jeżeli przez czas dłuższy nić 6 miesięcy nie będziesz otwierać maili z Listami z Końca Świata, które będę do Ciebie wysyłać. W takim przypadku, przed usunięciem Twojego adresu e-mail z mojej listy subskrybentów, wyślę do Ciebie wiadomość e-mail z pytaniem o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Newslettera. Jeżeli nie odpowiesz na wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim lub nie otworzysz wspomnianej wiadomości e-mail w terminie 3 dni od jej otrzymania uznaję, że zawarta między nami Umowa o dostarczanie Newslettera zostaje rozwiązana, o czym również zostaniesz poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Abyś mógł korzystać z mojej Strony internetowej, w tym abyś mógł w prawidłowy sposób wypełnić Formularz zapisu i zamówić usługę subskrypcji Newslettera nie musisz spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych czy sprzętowych. Wystarczy, że posiadasz:
 2. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 3. standardowy, aktualny system operacyjny,
 4. karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 5. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 6. przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługa plików cookies umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 7. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 8. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.
 9. Aby otrzymywać oraz we właściwy sposób wyświetlać wiadomości otrzymywane w ramach mojego Newslettera, może być konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, takich jak posiadanie standardowego, ogólnodostępnego oprogramowania pozwalającego na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików zapisanych w formacie .PDF, .DOC, .MP4, .MP3, .MOV, .AVI
 10. Jeżeli korzystanie z danych Treści cyfrowych (Newsletter) wymagałoby spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, informacja taka zostanie podana przy udostępnianym Ci Formularzu zapisu, przed zawarciem Umowy o dostarczenie Newslettera, w sposób dla Ciebie widoczny i pozwalający ci podjąć decyzję w zakresie zastania subskrybentem Listów z Końca Świata.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Usługodawcy. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera.
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na materialnym nośniku, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Powyższe dotyczy więc sytuacji, w której dokonałeś zakupu Treści cyfrowych za określoną cenę, zgodnie z procedurą określoną w 2. pkt 2. niniejszego Regulaminu.
 3. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera oznacza rezygnację z otrzymywania Listów z Końca Świata.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Newslettera jest bezwzględnie wyłączone.
 6. W celu uzyskania ogólnych informacji w zakresie realizacji prawa odstąpienia od Umowy – zapoznaj się z Regulaminem mojej Strony internetowej.

§ 5. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ ORAZ RĘKOJMIA)

 1. Jako Usługodawca zobowiązuję się do świadczenia usług drogą elektroniczną i dostarczania Ci Treści cyfrowych zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji, kiedy uznasz, że nie realizuję usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami lub kiedy dostarczone Treści cyfrowe będą niezgodne z zawartą Umową (przy czym zgodność z umową ocenia się na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 2. Na moją odpowiedzialność z tytułu niezgodności dostarczanych Treści cyfrowych z Umową mogą powoływać się wyłącznie Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Jako Usługodawca ponoszę odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowych, który istniał w chwili dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Jednocześnie domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowych z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. W przypadku niezgodności Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Newslettera możesz żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. Ja natomiast mogę odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli to doprowadzenie w sposób przez Ciebie wybrany jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia przeze mnie nadmiernych kosztów.
 5. Jako Usługodawca doprowadzam dostarczone Ci Treści cyfrowe do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera w rozsądnym czasie od chwili, w której zostałam przez Ciebie poinformowana o braku ich zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając charakter oraz cel, w jakim są one wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z Umową ponoszę ja.
 6. Jeżeli dostarczone Treści cyfrowe są niezgodne z Umową o dostarczanie Newslettera, a zawarta Umowa jest nieodpłatna, nie możesz żądać obniżenia ceny. Możesz natomiast złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sytuacji, gdy:
 7. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga poniesienia przeze mnie nadmiernych kosztów,
 8. nie doprowadziłam Treści cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie Treści cyfrowych do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Ciebie,
 9. brak zgodności Treści cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że próbowałam doprowadzić te Treści cyfrowe do zgodności z umową,
 10. brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony, o którym mowa w pkt powyżej,
 11. z mojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzę dostarczonych Ci Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym dla Ciebie czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 12. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową o dostarczanie Newslettera występuje w sytuacji, kiedy:
 13. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Newslettera jest niezgodna z Umową o dostarczanie Newslettera,
 14. Newsletter nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych dostępnych na rynku i których możesz rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę zarówno charakter Newslettera, jak i publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę,
 15. Newsletter nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym zostałam przez Ciebie poinformowana najpóźniej w momencie zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera i który zaakceptowałam,
 16. Newsletter nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 17. Newsletter nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
 18. Newsletter nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Tobie przed zawarciem Umowy o dostarczanie Newslettera.
 19. Pamiętaj, że nie możesz odstąpić od Umowy, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak ich zgodności z Umową jest nieistotny.
 20. Nie ponoszę odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową, jeżeli:
 21. Twoje środowisko cyfrowe nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których poinformowałam Cię w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy w 3. powyżej lub w opisie danej Treści cyfrowej,
 22. w sposób jasny i zrozumiały poinformowałam Cię przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze mną w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Ciebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności dostarczonych Treści cyfrowych z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Twojego środowiska cyfrowego – a Ty nie wykonujesz tego obowiązku.
 23. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt powyżej możesz do mnie przesłać:
 24. drogą pocztową na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście,
 25. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: czesc@martadziekonska.pl.
 26. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):
 27. Twoje dane (imię i nazwisko),
 28. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 29. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń,
 30. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniam na mojej Stronie internetowej.

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail, chyba że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 4. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego paragrafu i zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Treści cyfrowych z umową wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a podstawowym aktem prawnym w tym przypadku jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wobec tego, niniejszy Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz przedstawia je w sposób uproszczony i adekwatny do relacji zachodzącej pomiędzy nami, informując Cię o przysługujących Ci uprawnieniach oraz ułatwiając Ci rozeznanie się w tych zasadach.
 6. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl lub zapoznać się z całością uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie Treści cyfrowe przesyłane w ramach Listów z Końca Świata korzystają z ochrony prawa autorskiego i udostępniane są Tobie tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały otrzymane w ramach Listów z Końca Świata, ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie moich praw lub praw innych uprawnionych osób trzecich, w związku z czym jego podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).
 3. Szczegółowe regulacje z zakresu ochrony własności intelektualnej zawiera 11. Regulaminu mojej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 8. PLIKI COOKIES

Moja Strona internetowa dostępna pod adresem www.martadziekonska.pl wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje znajdziesz w mojej Polityce plików cookies. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegam sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwiam Ci uzyskanie dostępu do udostępnianych Treści cyfrowych w postaci Listów z Końca Świata, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania do zawartej z Tobą Umowy o dostarczanie Newslettera przed zmianą tych zasad.
 2. Zastrzegam sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera z ważnych powodów, w szczególności:
 3. gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usług w ramach Newslettera lub strategię mojego Newslettera poprzez dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju mojej działalności.
 5. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na stronie głównej mojej Strony internetowej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub poprzez wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie.
 6. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu Newslettera – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail lub wykorzystaj interaktywny link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Listów z Końca Świata (link jest zamieszczony na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Ciebie w ramach mojego Newslettera).
 7. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia. Celem uniknięcia wątpliwości informuję, że brak akceptacji nowego Regulaminu (lub innych regulaminów, jeżeli dla danej usługi został stworzony dedykowany dokument) i tym samym rezygnacja ze świadczonych drogą elektroniczną usług nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.
 8. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie Newslettera zmian estetycznych i porządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej na jego podstawie Umowy o dostarczanie Newslettera.
 9. Mam nadzieję, że w toku Naszej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) znajdziesz w 14. pkt 8. Regulaminu mojej Strony internetowej.
 10. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 12. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem Newslettera, odpowiednie zastosowanie mają pozostałe dokumenty określające zasady i warunki korzystania z mojej Strony internetowej, tj. Regulamin, Polityka prywatności, Polityka plików cookies, a także właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu Newslettera z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2023 roku.